آیا این ویو ها ریزش دارند؟

خیر ، این سرویس کاملا مطابق با الگوریتم های اینستاگرام است و هیچ ریزشی ندارند.

 

افزایش شانس ورود به اکسپلور با این سرویس ها

سرویس های ویو  اینستاگرام مجموعه اکسین سوشال دارای ایمپرشن و ریچ میباشد که موجب افزایش شانس ورود به اکسپلور و تاپ پست هشتگ ها میباشد.

 

ارسال سفارشات چقدر زمان میبرد؟

بسته به میزان سفارش بین 30 دقیقه الی 14 روز متعغیر است و در خرید های سفارشی شده این زمان ممکن است افزایش پیدا کند.

 

نکات مربوط به خرید ویو اینستاگرام

+ لینک پست خود را به صورت صحیح وارد کنید.

+ پیج را تا پایان زمان ارسال از حالت پابلیک خارج نکنید.

 

خرید ویو اینستاگرام-خرید ویو ایرانی اینستاگرام-خرید ویو ارزان اینستاگرام-خرید ویو انبوه اینستاگرام

خرید ویو اینستاگرام-خرید ویو ایرانی اینستاگرام-خرید ویو ارزان اینستاگرام-خرید ویو انبوه اینستاگرام